ออกแบบเว็บไซต์ตามความ
ต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีิพ
พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ช
เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ตามความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ปรึกษาและให้บริการ
ด้านไอที โซลูชั่น

17 ตัวอย่าง Code การใช้งาน Python

วันที่ 03/10/2018 โดย : Piyatida

 Swapping values

Create a single string from all the elements in list

Find The Most Frequent Value In A List.

Checking if two words are anagrams

Reverse a String

Reverse a list

Transpose 2d array

Chained Comparison

Chained function call

Copying List

Dictionary Get

Sort Dictionary by Value

For Else

Convert list to comma separated

Merge dict’s

Min and Max index in List

Remove duplicates from a list

หวังว่าคนที่กำลังศึกษา Python อยู่ น่าจะเข้าใจวิธีการใช้งาน และสามารถนำเอาตัวอย่าง Code เหล่านี้ ไปปรับใช้ได้นะครับ

ที่มา:  https://hackernoon.com/

https://www.techstarthailand.com/blog/detail/Python-Tricks-101/595