ออกแบบเว็บไซต์ตามความ
ต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีิพ
พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ช
เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ตามความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ปรึกษาและให้บริการ
ด้านไอที โซลูชั่น

 TECHNOLOGY (เทคโนโลยี)

  Programming 
ASP.NET 2005/2008/2010,MVC,WPF, Web Services, Windows Services, VB.NET, C#, PHP, ASP, HTML5, DHTML, AJAX JQuery, CSS , XML, Javascript
Crystal Report, Reporting Services

  Database
MS Access, SQL Server 2000/ 2005/2008, My SQL, Progress SQL

  Graphic
Photoshop, Flash  Animation

  Application (Android)

Windows XP ขึ้น ไป / Mac OS X 10.5.8 ขึ้นไป (x86) / Linux JDK , (java Delelopment Kit) , Eclipse , Android SDK , Android Development Tools (ADT) plugin