ออกแบบเว็บไซต์ตามความ
ต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีิพ
พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ช
เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ตามความต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ปรึกษาและให้บริการ
ด้านไอที โซลูชั่น

 WEB DEVELOPEMENT (เว็บแอพพลิเคชั่น)


Software Development Lifecycle
1.    Planning

 • วางแผนพิจารณาความต้องการในการพัฒนาระบบ
 • วางแผนในเรื่องของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
 • กำหนดตัวบุคคลที่จะเข้ามาพัฒนาระบบ
 • กำหนด timeline ในการพัฒนาระบบ
 • กำหนด ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ

2.    Requirement Analysis

 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาระบบขึ้น รวมทั้งระบบจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่
 • ศึกษาการทำงานของระบบและศึกษาว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่

3.    Design & Development

 • ดำเนินการพัฒนารายละเอียดของระบบทั้งหมด
 • ตรวจสอบ Hardware และ Software ของระบบ

4.    Implementation

 • การพัฒนาระบบ

5.    Testing & Integration

 • การทดสอบระบบที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว
 • ทำการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้

6.    Evaluation

 • การเปลี่ยนระบบจากเดิมเป็นระบบใหม่
 • ลูกค้าทดสอบการใช้งานระบบ

7.    Release

 • จัดเตรียมเอกสารการส่งมอบ
 • ส่งมอบระบบที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว

8.    Support

 • พิจารณาสิ่งที่ต้องทำหลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อย
 • หาข้อผิดพลาดและแก้ไข
 • คอยตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ